Konačne rang liste po Javnom pozivu za ostvarivanje prava na jednokratnu bespovratnu dodjelu sredstava za rješavanje stambenih potreba ( izvođenje građevinskih radova i pružanje građevinskih usluga)