Konačne rang liste lica koja ispunjavaju uslove za dodjelu stana u vlasništvo