Konačne liste za ostvarivanje prava na obezbjeđenje ogrjeva boračkoj populaciji na Kantonu Sarajevo za 2020. godinu