KONAČNE LISTE KANDIDATA КOJI IMAJU I KOJI NEMAJU POTPUNU DOKUMENTACIJU ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA SUBVENCIONIRANJE KAMATA KREDITA ZA 2021.GODINU.