Javno poziv za ostvarivanje prava na obezbjeđenje jednokratne novčane pomoći u vidu prehrambenih i higijenskih artikala borcima-braniteljima Bosne i Hercegovine iz sredstava Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo za 2015

Na osnovu člana 62. stav 1. tačka 2. Zakona o dopunskim pravima boraca - branitelja Bosne i Hercegovine („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 45/12- Prečišćeni tekst i 26/14), člana 3. stav 2., te čl. 17., 18., 19. i 20. Pravilnika za utvrđivanje prava na dodjelu jednokratne novčane pomoći i prava na obezbjeđenje ogrjeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 30/09 – Prečišćeni tekst, 7/11, 30/13 i 14/15), a u skladu s tačkom 28. pod „b“ Javnog oglasa za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje određenih prava porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca u Kantonu Sarajevo za 2015.godinu, broj: 06-05-3166/15, objavljenom u dnevnom listu „ Dnevni avaz“ dana 03.03.2015.godine, Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo, o b j a v lj u j e

J A V N I P O Z I V
ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA OBEZBJEĐENJE JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI U VIDU PREHRAMBENIH I HIGIJENSKIH ARTIKALA BORAČKOJ POPULACIJI U KANTONU SARAJEVO

Predmet Javnog poziva je ostvarivanje prava na obezbjeđenje jednokratne novčane pomoći u vidu prehrambenih i higijenskih artikala borcima-braniteljima Bosne i Hercegovine iz sredstava Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo planiranih Budžetom Kantona Sarajevo za 2015.godinu.

Na ovaj Javni poziv zahtjeve mogu podnositi pripadnici boračke populacije sa područja Kantona Sarajevo koji ispunjavaju uslove propisane čl. 1. i 2. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 45/12-Prečišćen tekst i 26/14) ( u daljem tekstu: Zakon) i to: porodice šehida i porodice poginulih, umrlih i nestalih branitelja, branitelji, dobrovoljci i organizatori otpora, veterani, učesnici rata, ratni vojni invalidi, mirnodopski vojni invalidi, dobitnici ratnih priznanja i odlikovanja i članovi porodica poginulih, umrlih i nestalih dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, a u skladu sa Pravilnikom za utvrđivanje prava na dodjelu jednokratne novčane pomoći i prava na obezbjeđenje ogrjeva( „Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 30/09 – Prečišćeni tekst, 7/11, 30/13 i 14/15)

Prijem zahtjeva Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo će vršiti od dana objavljivanja Javnog poziva zaključno sa 22.05.2015. godine.