Javni poziv za sufinansiranje poslodavaca sa područja Kantona Sarajevo sa zadatkom da provođenjem programa obuke,dokvalifikacije, prekvalifikacije ili zapošljavanjem već kvalifikovanih kadrova koji su prijavljeni na evidenciji nezaposlenih u Kantonu Saraj