JAVNI POZIV za sufinansiranje poslodavaca sa područja Kantona Sarajevo sa zadatkom da provođenjem programa obuke,dokvalifikacije, prekvalifikacije ili zapošljavanjem već kvalifikovanih kadrova koji su prijavljeni na evidenciji nezaposlenih u KS

Liste aplikanata koji ispunjavaju i ne ispunjavaju uslove iz Javnog poziva za sufinansiranje poslodavaca sa područja Kantona Sarajevo sa zadatkom da provođenjem programa obuke,dokvalifikacije, prekvalifikacije ili zapošljavanjem već kvalifikovanih kadrova koji su prijavljeni na evidenciji nezaposlenih u Kantonu Sarajevo, zaposle pripadnike braniteljske populacije i članove njihovih porodica.

Poslodavci koji ispunjavaju uslove će biti blagovremeno obavješteni o terminima potpisivanja Ugovora i ostalim informacijama.