JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda za kupovinu stanova koje Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo dodjeljuje u vlasništvo ili na korištenje pripadnicima boračkih kategorija koji na isto imaju pravo shodno važećim propisima

JAVNI POZIV
za prikupljanje ponuda za kupovinu stanova koje 
Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo dodjeljuje u vlasništvo ili na korištenje 
pripadnicima boračkih kategorija koji na isto imaju pravo shodno važećim propisima