JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda za kupovinu stanova koje Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo dodjeljuje u vlasništvo ili na korištenje pripadnicima boračkih kategorija koji na isto imaju pravo shodno važećim propisima