JAVNI POZIV za podršku projektima pisane riječi sa tematikom iz perioda odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992.-1995. godine za 2015. godinu

Predmet javnog poziva je finansiranje programa i projekata koji se odnose na realizaciju Projekta „Pisana riječ u funkciji da se ne zaboravi 1992 -1995.“, a u skladu sa Odlukom Skupštine Kantona o usvajanju Projekta „Opsada i odbrana Sarajeva 1992-1995. godine“ („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 9/06, 15/07 i 35/12). Pisana riječ osim knjiga, monografija i drugih pisanih djela obuhvata i ostale forme radova (audio i video djela i drugo).
Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se putem protokola Kantona Sarajevo ili poštom na adresu: Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo, ulica Reisa Dž. Čauševića br. 1, 71000 Sarajevo.

Javni poziv kao i pomenuti obrasci se mogu naći na web stranici Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo (mbp.ks.gov.ba).

Rok za podnošenje prijava po ovom Javnom pozivu je 15 dana od dana objavljivanja, odnosno zaključno sa 22.04.2015. godine.