Javni poziv za podršku projektima pisane riječi sa tematikom iz perioda 92 95 za 2018 godinu

Predmet javnog poziva je finansiranje programa i projekata koji se odnose na realizaciju Projekta „Pisana riječ u funkciji da se ne zaboravi 1992 -1995.“, a u skladu sa Odlukom Skupštine Kantona 
o usvajanju Projekta „Opsada i odbrana Sarajeva 1992-1995. godine“ („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 9/06, 15/07 i 35/12). Pisana riječ osim knjiga, monografija i drugih pisanih djela 
obuhvata i ostale forme radova (audio i video djela i drugo).
 
Pravo učešća po ovom Javnom pozivu imaju udruženja građana, nevladine organizacije i neprofitne organizacije, fondacije i zaklade i druga pravna lica koja njeguju tekovine odbrambeno- 
oslobodilačkog rata 1992.-1995. godine i autori pojedinci.
 
Rok za podnošenje zahtjeva po ovom Javnom pozivu je 17 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama, odnosno zaključno sa 23.02.2018. godine.