Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na obezbjeđenje jednokratne novčane pomoći u vidu prehrambenih i higijenskih artikala

Prijem zahtjeva Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo će vršiti od dana objavljivanja Javnog poziva zaključno sa 21.02.2018. godine