Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje dopunskih prava porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i demobiliziranih branilaca u Kantonu Sarajevo u 2021. godini.

Na ovaj Javni oglas zahtjeve mogu podnositi lica iz člana 1. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 45/12 – Prečišćeni tekst, 26/14, 46/17, 18/19, 20/20 i 24/20 - Ispravka); članovi porodica šehida, članovi porodica poginulih umrlih i nestalih branioca, ratni vojni invalidi i članovi njihovih porodica, dobitnici ratnih priznanja i odlikovanja i članovi porodica poginulih, umrlih i nestalih dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, branioci, demobilizirani branioci, dobrovoljci, organizatori otpora, veterani i ratni vojni zarobljenici, kao lica zaslužna u odbrambeno – oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, kao i mirnodopski vojni invalidi, koji ispunjavaju uslove propisane navedenim Zakonom.