Javni poziv za odobravanje jednokratne bespovratne dodjele sredstava za rješavanje stambenih potreba boraca-branitelja Bosne i Hercegovine iz sredstava Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo planiranih Budžetom za 2015.godinu

Na osnovu člana 35. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 45/12-Prečišćen tekst i 26/14), člana 20. Uredbe o načinu i uslovima rješavanja stambenih potreba boraca-branitelja Bosne i Hercegovine («Službene novine Kantona Sarajevo», broj 31/07, 23/09, 10/11 i 33/12) i člana 4. stav 1. Pravilnika za utvrđivanje prava na jednokratnu bespovratnu dodjelu sredstava za rješavanje stambenih potreba („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 36/07,36/08, 18/11 i 42/12), a u skladu sa tačkom 15.b. Javnog oglasa za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje određenih prava porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca u Kantonu Sarajevo za 2015.godinu, broj: 06-05-3166/15 objavljenog u „Dnevnom avazu“ dana 03.03.2015.godine, Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo, o b j a v lj u j e

J A V N I P O Z I V
ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA JEDNOKRATNU BESPOVRATNU DODJELU SREDSTAVA ZA RJEŠAVANJE STAMBENIH POTREBA BORAČKIH POPULACIJA U KANTONU SARAJEVO

Predmet Javnog poziva je odobravanje jednokratne bespovratne dodjele sredstava za rješavanje stambenih potreba boraca-branitelja Bosne i Hercegovine iz sredstava Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo planiranih Budžetom za 2015.godinu.

Na ovaj Javni poziv zahtjeve mogu podnositi pripadnici boračkih populacija sa područja Kantona Sarajevo koji ispunjavaju uslove propisane Zakonom o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 45/12-Prečišćen tekst i 26/14) (u daljnjem tekstu: Zakon) i to: porodice šehida i porodice poginulih, umrlih i nestalih branitelja; branitelji; dobrovoljci i organizatori otpora; veterani; učesnici rata; ratni vojni invalidi; mirnodopski vojni invalidi; dobitnici ratnih priznanja i odlikovanja i članovi porodica poginulih, umrlih i nestalih dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, a u skladu sa Uredbom o načinu i uslovima rješavanja stambenih potreba boraca-branitelja Bosne i Hercegovine («Službene novine Kantona Sarajevo», broj 31/07, 23/09, 10/11 i 33/12) (u daljnjem tekstu : Uredba) i Pravilnika za utvrđivanje prava na jednokratnu bespovratnu dodjelu sredstava za rješavanje stambenih potreba („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 36/07, 36/08, 18/11 i 42/12)

Prijem zahtjeva Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo će vršiti od dana objavljivanja Javnog poziva zaključno sa 22.05.2015. godine.