Javni poziv za odobravanje jednokratne bespovratne dodjele sredstava za rješavanje stambenih potreba boraca u 2020.g.

Prijem zahtjeva Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo će vršiti od dana objavljivanja Javnog poziva, zaključno sa  08.06.2020. godine.

Zahtjevi na posebno propisanim obrascima sa potrebnom dokumentacijom mogu se preuzeti putem web stranice Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo (www.mbp.ks.gov.ba), općinskih službi za BiZ i boračkih udruženja po mjestu prebivališta.

Za priznavanje i ostvarivanje navedenog oblika prava, podnose se zahtjevi na posebno propisanim obrascima sa potrebnom dokumentacijom na slijedeću adresu: Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo, ulica Reisa Dž. Čauševića br.1, 71000 Sarajevo preporučeno putem pošte, sa naznakom na koverti: “ZA JEDNOKRATNU BESPOVRATNU DODJELU SREDSTAVA ZA RJEŠAVANJE STAMBENIH POTREBA“.

Informacije vezano za predmet Javnog poziva mogu se dobiti putem telefona info-punkta Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo telefon: 033/562-273 i Sektora ministarstva telefon  033/562-009.