Javni poziv za jednokratne bespovratne dodjele sredstava za rješavanje stambenih potreba za dobitnike ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica Kantona Sarajevo

Na ovaj Javni poziv zahtjeve mogu podnositi nosioci priznanja i članovi njihovih porodica sa područja Kantona Sarajevo koji ispunjavaju uslove propisane Zakonom o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 45/12-Prečišćen tekst, 26/14,46/17,18/19, 20/20 i 24/20 - Ispravka) (u daljnjem tekstu: Zakon) i koji ispunjavaju uslove propisane Uredbom o načinu i uvjetima subvencioniranja kamata kredita i dodjele sredstava za rješavanje stambenih potreba branioca Bosne i Hercegovine („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 38/20) 

Prijem zahtjeva Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo će vršiti 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Javnog poziva.