Javni poziv za finansiranje/sufinansiranje projekata pružanja pravne i druge pomoći u korist osumnjičenih i optuženih bivših pripadnika Oružanih snaga RBiH u predmetima ratnih zločina do pravosnažnosti presude, za 2018. godinu

Predmet javnog poziva je pozivanje fondacija koje su registrovane za pružanje pravne i druge pomoći u korist branilaca Bosne i Hercegovine, osumnjičenim i optuženim bivšim pripadnicima Oružanih snaga RBiH u predmetima ratnih zločina do pravosnažnosti presude, kao i članovima njihovih porodica, da apliciraju sa projektima koji se odnose na pružanje pravne, finansijske i druge pomoći u korist navedenih lica, za 2018. godinu.

Pravo učešća po ovom Javnom pozivu imaju fondacije koje su registrovane za pružanje pravne i druge pomoći osumnjičenim i optuženim bivšim pripadnicima Oružanih snaga RBiH u predmetima ratnih zločina do pravosnažnosti presude kao i članovima njihovih porodica.

Rok za podnošenje aplikacija po ovom Javnom pozivu je od 12.02.2018. do 26.02.2018. godine.

Mjesto i način podnošenja aplikacija: Aplikacije sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo, ulica Reisa Dž. Čauševića br. 1, 71000 Sarajevo, putem pisarnice Kantona Sarajevo.