Javni poziv za finansiranje/sufinansiranje programa i projekata kantonalnih i drugih boračkih udruženja, odnosno udruženja od interesa za boračku populaciju Kantona Sarajevo za 2021. godinu

Predmet javnog poziva je dodjela sredstava iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2021. godinu - razdjel Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo za flnansiranje/sufinansiranje programa i projekata kantonalnih i drugih boračkih udruženja, odnosno udruženja od interesa za boračku populaciju Kantona Sarajevo