Javni poziv za finansiranje/sufinansiranje programa i projekata kantonalnih i drugih boračkih udruženja, odnosno udruženja od interesa za boračku populaciju Kantona Sarajevo za 2019. godinu

Javni poziv za finansiranje/sufinansiranje programa i projekata kantonalnih i drugih boračkih udruženja, odnosno udruženja od interesa za boračku populaciju Kantona Sarajevo za 2019. godinu.

Obavještenje podnosiocima zahtjeva za finansiranje/sufinansiranje projekata obilježavanja značajnih  događaja, datuma i ličnosti iz perioda odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992.-1995. godine i perioda narodnooslobodilačkog rata 1941.-1945. godine na području Kantona Sarajevo” utvrđenih kantonalnim Kalendarima, za 2019. godinu.