Javni poziv za dostavljanje ponuda za pružanje usluga klimatskog liječenja (rehabilitacije)

POZIVAMO VAS

da dostavite ponudu za pružanje usluga klimatskog liječenja (rehabilitacije) za pripadnike boračke populacije Kantona Sarajevo za 2018. godinu. Postupak će se provesti po procedurama propisanim Pravilnikom o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Anex-a II dio В Zakona („Službeni glasnik BiH“, broj 66/16). Provođenje postupka izvršiće Komisija imenovana Odlukom ministra broj: 06-14-2108/18 od 29.01.2018. godine.