JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU USLUGA BANJSKOG LIJEČENJA (MEDICINSKE REHABILITACIJE) ZA PRIPADNIKE BORAČKE POPULACIJE KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU

POZIVAMO VAS
da dostavite ponudu za pružanje usluga banjskog liječenja (medicinske rehabilitacije) za pripadnike boračke populacije Kantona Sarajevo za 2021. godinu. Postupak će se provesti po procedurama propisanim Zakonom o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH‘\ broj 39/14), Pravilnikom o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Anex-a II dio В Zakona („Službeni glasnik BiH"‘, broj 66/16) i internim aktima.