Javni poziv za dostavljanje ponuda za edukaciju državnih službenika sa Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke