Javni poziv za dostavljanje ponuda hotelskih i ugostiteljskih usluga za 2022. godinu sa Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke