Javni oglas za podnošenje zahtjeva fizičkih lica, povratničkih općina, institucija i udruženja za dodjelu sredstava za održivi povratak u mjesto predratnog prebivališta za 2021. godinu

Pravo podnošenja zahtjeva za dodjelu sredstava za održivi povratak imaju ona lica koja su se sa područja Kantona Sarajevo vratila na predratno prebivalište, koja imaju riješeno stambeno pitanje u mjestu povratka i uslove za obavljanje, odnosno pokretanje proizvodno-uslužnih, zanatskih, poljoprivrednih i drugih djelatnosti. Ovo pravo nemaju lica koja imaju ili su imala status interno raseljenog lica na području Kantona, odnosno lica koja su svoje stambeno pitanje riješila ili rješavaju na području Kantona Sarajevo