Interni oglas za unapređenje državnog službenika u Ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo