INTERNI OGLAS ZA PRIJEM NAMJEŠTENIKA U MINISTARSTVU ZA BORAČKA PITANJA KS