Rezultati rada u prvih 100 dana Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo

Prvi dani funkcionisanja Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo u aktuelnom sazivu Vlade KS obilježeni su utvrđivanjem Budžeta Kantona Sarajevo za 2021. godinu, a u okviru njega i pozicije ovog ministarstva u iznosu od 32.202.359 KM, što je predstavljalo povećanje u odnosu na 2020. godinu za 6.107.540 KM.

Navedenim sredstvima omogućeno je kontinuirano finansiranje svih obaveza i prava koja su u nadležnosti ovog ministarstva.

Između ostalog, obezbijeđena su sredstva za novčanu egzistencijalnu naknadu za 3.048 korisnika sredstvima u iznosu od 7.780.000 KM.

Prihvaćene su ponude za kupovinu stambenih jedinica po javnom pozivu za 40 stanova koji će biti dodijeljeni u vlasništvo pripadnicima boračke populacije, i to sredstvima u ukupnoj vrijednosti od 3.641.470 KM, te tri stana u vlasništvo KS za dodjelu na korištenje u vrijednosti od 289.432,5 KM. 

Objavljen je Javni poziv za prikupljanje ponuda za kupovinu još 44 stana u ukupnoj vrijednosti od 3.985.000 KM.

Također je objavljen i poseban Javni poziv za dodjelu jednokratnih bespovratnih sredstava za rješavanje stambenih potreba pripadnicima boračke populacije u KS za ovu godinu, i to sredstvima od 860.000 KM.

Isto tako je objavljen i Javni poziv za subvencioniranje kamata po kreditima za rješavanje stambenih potreba boračke populacije. Za ovu namjenu u Budžetu su planirana sredstva u iznosu od 150.000 KM.

Ministarstvo je objavilo i Javni poziv za prijavu poslodavaca za planiranu realizaciju mjera iz Programa zapošljavanja, čija vrijednost je 300.000 KM, i kojim se planira minimalno zaposliti 50 lica iz braniteljske populacije.

U sredstvima javnog informiranja objavljen je i Javni poziv za održavanje postojeće zaposlenosti u boračkim zadrugama sredstvima u vrijednosti od 161.200 KM za minimalno 42 lica iz reda ove populacije.

Neophodno je naglasiti i kako je zaposleno i 47 medicinskih radnika pripadnika boračke populacije u okviru ublažavanja posljedica pandemije koronavirusa, te je preko JU „Služba za zapošljavanje“ omogućeno zapošljavanje još 63 pripadnika ove populacije.

Usvojen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne, čime je omogućeno da ratni vojni invalidi - paraplegičari i ratni vojni invalidi 100% I grupe ostvaruju mjesečna novčana primanja za personalnu asistenciju, a zašto je u Budžetu obezbijeđeno 620.000 KM.

Iz Ministarstva naglašavaju kako su doneseni pravilnici za utvrđivanje prava na banjsko i klimatsko liječenje, to jeste medicinsku rehabilitaciju, te za utvrđivanje prava na dodjelu jednokratne novčane pomoći i prava na obezbjeđenje ogrjeva.

Sa Fondom „IKRE“ je potpisan Ugovor o dodjeli stipendija za 1.930 korisnika za školsku 2020/2021. godinu. U isto vrijeme, ovaj fond je vlastitim sredstvima uspio obezbijediti dodatno stipendiranje za još 310 učenika i studenata, čiji su roditelji pripadnici boračke populacije.

Ističu i kako je objavljen i Javni pozivi za ostvarivanje prava za dodjelu jednokratnih pomoći u vidu obezbjeđenja ogrjeva, prehrambenih i higijenskih artikala, rješavanje socijalnih potreba i liječenja. Po ovom osnovu ukupno su pristigla i protokolisana  6.553 zahtjeva.