Ministarstvo za boračka pitanja sredstvima u iznosu od 3.553.439 KM kupuje stanove pripadnicima boračke populacije u KS

Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo obavještava da je danas na web stranici objavilo Javni poziv za prikupljanje ponuda za kupovinu stanova koje dodjeljuje u vlasništvo ili na korištenje pripadnicima boračke populacije u KS.

U Budžetu KS za 2020. godinu, resorno ministarstvo je za ove namjene planiralo sredstva u iznosu od 3.553.439 KM, od čega će 3.000.000 KM osigurati kreditnim zaduženjem.

Ukoliko cijena stanova na tržištu bude kao i u prethodnom periodu, ovim sredstvima će kupiti više od 40 stanova.

Podsjećamo, Zakonom o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine propisano je da određene boračke kategorije imaju pravo na dodjelu stana u vlasništvo ili na korištenje.

Trenutno to pravo može ostvariti 196 osoba, od kojih su 22 roditelja šehida i poginula boraca, 32 ratna vojna invalida i 142 supruge šehida i poginulih boraca.

Javni poziv može se naći na sljedećem linku: https://mbp.ks.gov.ba/aktuelnosti/javni-poziv-za-prikupljanje-ponuda-za-kupovinu-stanova-koje-ministarstvo-za-boracka-0