Ministarstvo za boračka pitanja KS: 700 pripadnika boračke populacije na banjskom liječenju

Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo će i ove godine realizovati projekt banjskog liječenja za zdravstveno ugrožene pripadnike boračke populacije kojima je ovaj vid medicinske rehabilitacije najpotrebniji.

Za rehabilitaciju će biti na raspolaganju četiri banjska liječilišta, a sa osiguranih 730 hiljada KM, za ovu namjenu u Budžetu Ministarstva, 700 pripadnika boračke populacije će ovog ljeta otići na banjsku rehabilitaciju.

Iz Ministarstva podsjećaju da se zahtjevi za banjsko liječenje podnose općinskim službama za boračko-invalidsku zaštitu. Ovo pravo se može ostvariti kontinuirano tokom čitave godine, a njegova realizacija traje tokom ljetnog perioda. Prednost pri ostvarivanju ovog prava imat će pripadnici boračke populacije koji do sada nisu koristili pravo na banjsko liječenje, pri čemu će se akcenat staviti na akutne bolesnike kojima je ovakva medicinska rehabilitacija i najpotrebnija.

Ministarstvo za boračka pitanja i na ovaj način nastavlja brinuti o onim najzaslužnijim za odbranu naše domovine, a koji su sada u poznim godinama i, nažalost, narušenog zdravstvenog stanja.