Ministar Osmanović i koordinator Ünal dogovorili modalitete podrške boračkoj populaciji u KS

Ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Omer Osmanović i koordinator Turske razvojne agencije – TIKA za Bosnu i Hercegovinu Muhammed Ünal razgovarali su danas o modalitetima dodatne podrške za osnaživanje boračke populacije u Kantonu Sarajevo.

Ovom prilikom, bilo riječi o podršci funkcioniranju boračkih zadruga, zapošljavanja boračke populacije, te njihove prekvalifikacije i dokvalifikacije.

Obrazloženo je i kako bi konkretna podrška bila usmjerena na boračke zadruge upravo s ciljem zadržavanja trenutno uposlenih pripadnika boračke populacije u njima.

„Aktivirali bi se i drugi programi upošljavanja ove ranjive kategorije stanovništva, a bila bi omogućena i njihova prekvalifikacija i dokvalifikacija, naravno, prilagođena aktuelnim potrebama tržišta rada u našem kantonu“, istakao je nakon sastanka ministar Osmanović.

Koordinator Ünal je iskazao spremnost TIKE da podrži sve predložene modalitete podrške, s tim da bi se njihovi načini i detalji usaglasili i precizirali na narednim susretima.