Ministar Grabovica: Svaki ratni vojni invalid – paraplegičar u KS imat će pravo na naknadu za presonalnog asistenta

Ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Hajrudin Grabovica, na današnjoj press konferenciji, upoznao je javnost sa Izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja u Kantonu Sarajevo, čiji prijedlog je prošle sedmice utvrdila Vlada KS i uputila ga u dalju skupštinsku proceduru.

Ministarstvo za boračka pitanja, u okviru svojih zakonskih obaveza, brine o status i zakonskim rješenjima vezanim za boračku populaciji. Nakon usvajanja zakona o uvođenju egzistencijalne naknade i Uredbe o povoljnijim kriterijima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica, Vlada KS je, na prijedlog ovog ministarstva, utvrdila i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja u Kantonu Sarajevo koji je rađen u saradnji sa Udruženjem paraplegičara KS.

O tome šta donose ove izmjene i dopune zakona ministar Grabovica ističe:

“Personalna asistencija za najteže ratne vojne invalide je bila ranije predložena u vidu projekta koji je bio dobro zamišljen, ali nije bio konkretan i nije odgovorio na potrebe onih koji su u situaciji da obavljaju zadatke personalnog asistenta jednog teškog vojnog invalida. Mi smo zajedno sa Udruženjem paraplegičara radili na izmjenama ovog zakona, kako bi pronašli najbolje rješenje i tako smo došli do prijedloga, po kojem svaki paraplegičar, stopostotni ratni vojni invalid, za poslove personalnog asistenta ima pravo na zagarantovanu novčanu naknadu”, istakao je ministar Grabovica.

Prema Prijedlogu zakona ta naknada, za paraplegičare, RVI prvog stepena ,iznosila bi oko 460 KM mjesečno, a za ovu kategoriju invalida drugog stepena ta bi naknada iznosila oko 320 KM mjesečno. U KS, prema evidenciji Udruženja, trenutno ima 140 osoba u ovom statusu.

Na godišnjem nivou, za naknade ovim kategorijama i realizaciju ovog Zakona potrebno je osigurati oko 720.000 KM, što je ovo Ministarstvo i uradilo.

“Ministarstvo za boračka pitanja će nastaviti tražiti sva moguća zakonska rješenja koja će ovim kategorijama, koji su uz naše poginule branitelje, dali najviše za odbranu BiH olakšati živote, te pokazati naše poštovanje i zahvalnost“, poručio je ministar Grabovica.

Predsjednik Udruženja ratnih vojnih invalida - paraplegičara Miralem Hadžić je naveo kako ovaj zakon obuhvata sve stopostotne ratne vojne invalide koji imaju pravo na tuđu pomoć i njegu.

 „Zakon smo inicirali zajedno sa Ministarstvom za boračka pitanja, te se maksimalno potrudili da svi, stopostotni ratni vojni invalidi, kojih ima oko 140 imaju ista prava“, poručio je.

Dodao je kako je resorno ministarstvo ekspeditivno reagiralo, iako su oni, kao Udruženje imali dobru saradnju sa svim prethodnim ministrima.

„Ovaj zakon je dobro urađen, a benefit će imati invalidi, što je i njegova suština“, proučio je Hadžić. Najavljeno je da će Zakon, ako ga zastupnici u Skupštini usvoje, primjenjivati od 01.01.2021. godine.

Predstavnik Udruženja Mušan Kamenica, rekao je kako su oni ljudi kojima njihove supruge, majke, djeca, komšije pomažu već punih 30 godina. Nijedna žena nije u mogućnosti raditi i imati supruga invalida, a mnoge od njih, kako je naveo, i same obole.

„Zahvaljujem se Vladi KS i Ministarstvu za boračka pitanja KS što su shvatili da nama treba pomoć, jer mi više nismo mladi, a nisu ni naše supruge. I ranije su postojali personalni asistenti, ali njih pet nije moglo pomoći svima kojima je to bilo potrebno, a odgovornost je prebačena na Udruženja“, naglasio je Kamenica.

Potcrtao je kako ova Vlada ima razumijevanja, jer sada imamo zakon sa jasnim načinom finasiranja i raspodjele sredstava, tako da svi budu jednaki.

Ovom prilikom, pozvao je sve zastupnike u Skupštini da glasaju za ovaj zakon, kako bi invalidi imali, koliko je to moguće bolji život.