Ministar Grabovica: Ministarstvo za boračka pitanja donijelo četiri mjere za poboljšanje statusa boračke populacije u KS

Kako je naveo ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Hajrudin Grabovica na današnjoj press konferenciji, Ministarstvo kojim rukovodi bavi se boračkom populacijom, koja je po njegovim riječima možda i najosjetljivija.

„Zbog činjenice da je prošlo mnogo vremena nakon rata, smanjeno je i interesovanje za pitanja boraca, kako javnosti tako i medija. Bez podrške sredine, regulisanje i unapređenje rješenja pitanja ove populacije, neće se moći sprovoditi. I to je tako. Zbog toga je Ministarstvo nastojalo da koliko god može, u skladu sa zakonima i odlukama, poboljša trenutno stanje i stvori novi koncept. Prvenstveno sigurnosti za sve one kojima je potrebna pomoć ovog ministarstva, tačnije za populaciju za koju smo u konačnici i odgovorni“, istakao je ministar Grabovica.

Ovim povodom, informisao je o četiri mjere koje je Ministarstvo za boračka pitanja KS donijelo s ciljem poboljšanja statusa boraca i njihovih familija.

„Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja omogućena je takozvana egzistencijalna naknada, za koju se na godišnjem nivou izdvaja oko osam miliona KM. Zatim smo donijeli Uredbu o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje boraca i članova njihovih porodica u institucijama Kantona, Uredbu o načinu i uslovima subvencioniranja kamata kredita i dodjele sredstava za rješavanje stambenih potreba branioca BiH, te Uredbu o dodjeli sredstava za održivi povratak“, rekao je ministar.

Najavio je kako je u toku i priprema Zakona za poboljšanje statusa RVI I grupe - paraplegičara. Na kraju obraćanja zahvalio se svim borcima i njihovim porodicama „koji su bili heroji ne samo u ratu, nego i danas u miru, kada se svi borimo protiv nevidljivog neprijatelja koronavirusa“.

„Naši urbani heroji koji poštuju mjere, koji su odgovorni prema sebi i prema drugima, opet su za primjer svima u našem Kantonu i našoj državi i na tome im hvala“, poručio je ministar Grabovica.

U odgovoru na novinarsko pitanje ministar Grabovica je rekao da je Skupština KS 18 . marta donijela Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravim branitelja, te je naloženo Vladi da propiše poseban propis i kaznene odredbe za one institucije koje to ne budu provodile.

„S tim u vezi Vlada Kantona Sarajevo je donijela Uredbu koja je objavljena 18. septembra 2020. godine u Službenim novinama. Ponosan sam na ovu Uredbu, jer je ona konkretna u odnosu na dosadašnje, kada je postojala samo deklarativna i nevidljiva praksa primjene, a ovom uredbom kompletna boračka populacija ima prednost pri zapošljavaju u institucijama Kantona i Grada Sarajeva, kojih je ukupno 277“, potcrtao je ministar.

njegovim riječima, na birou Službe za zapošljavanja prijavljeno je devetero djece bez oba roditelja, te oko 1.090 šehidske djece i djece poginulih boraca, ali i značajan broj boračke populacije. Pravo na zapošljavanje imaju svi koji su na evidenciji Službe za zapošljavanje. Svi detalji ove uredbe su objavljeni na službenoj web stranici Ministarstva za boračka pitanja.

„S terena nam stižu pozitivne vijesti, s tim da postoje i oni koji traže izuzeće. Međutim svi su u obavezi da je provedu, jer nije u koliziji ni sa jednim važećim aktom i propisom. Svi pripadnici boračke populacije će ostvariti ovo pravo, jer mi zajedno sa Koordinacijom boračkih udruženja insistiramo na njenom provođenju“, zaključio je ministar Grabovica.