Imenovane upravljačke strukture u Fondu “IKRE”, omogućeno raspisivanje javnog poziva za dodjelu stipendija djeci pripadnika boračke populacije

Vlada Kantona Sarajevo je na današnjoj sjednici donijela rješenje o imenovanju v.d predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila-žrtava rata “IKRE”.

Na ovaj način, a nakon što je Skupština KS prethodno izmijenila Zaključke o moratoriju u javnom sektoru KS, omogućeno je pokretanje procedure raspisivanja javnog poziva za dodjelu stipendija djeci pripadnika boračke populacije za srednje i visoko obrazovanje u KS-u.

Kako je potvrđeno iz Fonda i Ministarstva za boračka pitanja KS, javni poziv će biti objavljen  u subotu, 21. novembra 2020. godine na web stranici Ministarstva za boračka pitanja, kao i u dnevnim novinama Avaz.

O detaljima konkursa sutra će govoriti resorni ministar Hajrudin Grabovica i direktor Fonda Smajo Halilović na press konferenciji, koja će početi u 10:00 sati, a prenosit će je TVSA.

Rješenjem Vlade, v.d predsjednici i članovi Upravnog i Nadzornog odbora Fonda imenovani su najduže na period od tri mjeseca.

Na poziciju v.d. predsjednika Upravnog odbora Fonda imenovana je Belma Adilović, dok su za v.d. članove UO imenovani Edin Nukić i Sanela Šljivo.

U Nadzorni odbor Fonda imenovani su v.d. predsjednik Velid Imamović, te v.d. članovi Denijal Grbo i Admir Vlahovljak.