Udruženja

Naziv Adresa e-mail Fax Telefon Web

JOB “Unija veterana” Kantona Sarajevo

Džidžikovac br.3/III +387(0)33 213-41 +387(0)33 213-41

MGV, Udruženje građana, Sarajevo

Organizacija porodica šehida i poginulih boraca Kantona Sarajevo

Zagrebačka br.61 +387(0)33 810-263 +387(0)33 810-999

Savez U.G. “Zlatni ljiljan” i “Zlatna policijska značka” Kantona Sarajevo

Franca Lehara br.13 +387(0)33 220-706

Savez udruženja logoraša Kantona Sarajevo

Sarači br.77 +387(0)33 232-925

Savez udruženja “Patriotske lige”Kantona Sarajevo

Behdžeta Mutevelića 83 +387(0)33 716-656 +387(0)33 716-655

SUGBNOAR-a ‘41-‘45 Kantona Sarajevo

Mis Irbina br.11 +387(0)33 522-124

U.G. Savez demobilisanih boraca odbrambeno-oslobodilačkog rata“1992-1995” Kantona Sarajevo

Ismeta Mujezinovića br.22 +387(0)33 218-044 +387(0)33 219-300

U.G. Savez ratnih vojnih invalida Kantona Sarajevo

Malta br.19 +387(0)33 657-173 +387 0)33 658-199

U.G. Savez ratnih vojnih invalida paraplegičara Kantona Sarajevo

Grbavička 8A +387(0)33 811-240

U.G. “Bosnae – Zelene beretke” Kantona Sarajevo

Obala Kulina bana br.24/I Sarajevo +387(0)33 205-705

Udruženje veterana Odreda policije „Bosna“ Kantona Sarajevo

Tina Ujevića br. 1 (Dom Policije) +387(0)33 206-450 +387(0)33 206-450