Udruženja

Naziv Adresa e-mail Fax Telefon Web

JOB “Unija veterana” Kantona Sarajevo

Džidžikovac br.3/III +387(0)33 213-41 +387(0)33 213-41

Organizacija porodica šehida i poginulih boraca Kantona Sarajevo

Zagrebačka br.61 +387(0)33 810-263 +387(0)33 810-999

Sabnor u KS

Mis Irbina br.11 +387(0)33 522-124

Savez ratnih vojnih invalida Kantona Sarajevo

Malta br.19 +387(0)33 657-173 +387 0)33 658-199

Savez ratnih vojnih invalida paraplegičara Kantona Sarajevo

Grbavička 8A +387(0)33 811-240

Savez udruženja boraca “Patriotska liga” Kantona Sarajevo

Behdžeta Mutevelića 83 +387(0)33 716-656 +387(0)33 716-655

Savez udruženja dobitnika najvećih ratnih priznanja “Zlatni ljiljan” i “Zlatna policijska značka” Kantona Sarajevo

Franca Lehara br.13 +387(0)33 220-706

Udruženje organizatora otpora, veterana rata, dobrovoljaca, prvoboraca i branioca “Bosnae – Zelene beretke” Kantona Sarajevo

Obala Kulina bana br.24/I Sarajevo +387(0)33 205-705

Udruženje veterana Odreda policije „Bosna“ Kantona Sarajevo

Tina Ujevića br. 1 (Dom Policije) +387(0)33 206-450 +387(0)33 206-450