Pojedinačni akti Ministarstva

Upišite naziv ili dio naziva za pretragu
Pravni izvor Prilog
Velid Imamović prekovremeni rad juni

Prilog

Ibrahim Mašić prekovremeni rad juni

Prilog

Uvećanje plate za juni Adilović Belma

Prilog

Ugovor o djelu Salihović Adela juli-septembar

Prilog

Spisak korisnika jednokratne novčane pomoći- Komisija 02.07.2021

Prilog

Spisak korisnika jednokratne novčane pomoći- Komisija 25.06.2021

Prilog

Spisak korisnika jednokratne novčane pomoći- Komisija 17.06.2021

Prilog

Rezervacija za banjsko liječenje Terme Ilidža 30.06.2021. godine

Prilog

Rezervacija za banjsko liječenje Reumal Fojnica 30.06.2021

Prilog

Rezervacija za banjsko liječenje Gradačac 30.06

Prilog

Rezervacija za banjsko liječenje Olovo 28.06

Prilog

Odluka o plaćanju troškova školovanja Softić Enes

Prilog

Spisak korisnika jednokratne novčane pomoći- Komisija 10.06.2021

Prilog

Prevoz juli 2021

Prilog

Prevoz juni 2021

Prilog

Prevoz maj 2021

Prilog

Naknada za rad u komisiji za dodjelu jednokratne novčane pomoći u procesu odbrane

Prilog

Dopuna rješenja o imenovanju Komisije za dodjelu jednokratne novčane pomoći za plaćanje troškova u procesu odbrane

Prilog

Ugovor o djelu Bektić Emir juni-august

Prilog

Odluka o privremenoj zamjenici pomoćnice ministra za pravne poslove

Prilog