Pojedinačni akti Ministarstva

Upišite naziv ili dio naziva za pretragu
Pravni izvor Prilog
prekovremeni oktobar Elvedin Zečević Interni dokument

Prilog

Sporazum o sufinansiranju uređenja Spomen obilježja Patriotske lige-teretna kapija Pretisa, Općina Vogošća Interni dokument

Prilog

Sporazum o sufinansiranju radova u okviru Memorijalnog kompleksa na brdu Žuč, Općina Novi Grad Interni dokument

Prilog

Sporazum o sufinansiranju izgradnje „Spomen obilježja šehidima Bioče“ u Bioči, Općina Ilijaš Interni dokument

Prilog

MBP-Opcina Trnovo SO Zaimu Imamovicu 2019 Interni dokument

Prilog

Ibrahim Mašić prekovremeni januar Interni dokument

Prilog

Udruženje za zaštitu tekovina borbe za BiH decembar 2019 Interni dokument

Prilog

Udruženje RVI paraplegičara KS vozilo Vlad KS2 Interni dokument

Prilog

Udruženje RVI paraplegičara KS vozilo Vlad KS1 Interni dokument

Prilog

Udruženje RVI paraplegičara KS vozilo MBP Interni dokument

Prilog

Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata HVO НВ decembar 2019 Interni dokument

Prilog

Fondacija za pružanje pravne pomoći pripadnicima boračke populacije -dodatna sredstva decembar Interni dokument

Prilog

Fondacija Patriotski front Hadžići -dodatna sredstva decembar Interni dokument

Prilog

Komisija za dodjelu jednokratne pomoći u plaćanju troškova u procesu odbrane Interni dokument

Prilog

Komisija za pozajmice okobar Interni dokument

Prilog

Tenderska komisija august-oktobar Interni dokument

Prilog

Odluka oodobravanju sredstava SUZLJZPZ - psihofizicka rehabilitacija Interni dokument

Prilog

Komisija za dodjelu jednokratne novčane pomoći Interni dokument

Prilog

Odgovor na zastupničko pitanje zastupnice Jasmine Biščević Tokić Interni dokument

Prilog

Odgovor na zastupničku inicijativu zastupnice Neire Dizdarević 41335 Interni dokument

Prilog