Pojedinačni akti Ministarstva

Upišite naziv ili dio naziva za pretragu
Pravni izvor Prilog
Spisak korisnika kojima je dodijeljena jednokratna novčana pomoć za rješavanje socijalnih potreba - 03.04.2020 Interni dokument

Prilog

Rad u komisijama - Naredba Ministarstva broj 06-04-7986- __ 20 Interni dokument

Prilog

Rad u komisijama - Naredba Ministarstva broj 06-04-7986- __ 20 Interni dokument

Prilog

Spisak korisnika kojima je dodijeljena jednokratna novčana pomoć za rješavanje socijalnih potreba - 26.03.2020 Interni dokument

Prilog

Spisak korisnika kojima je dodijeljena jednokratna novčana pomoć za rješavanje socijalnih potreba - 19.03.2020. Interni dokument

Prilog

Komisija za dodjelu jednokratne novčane pomoći Interni dokument

Prilog

Odgovor na zastupničku inicijativu zastupnika Senada Hasanovića Interni dokument

Prilog

Odluka za prijevoz 2020. godine- za februar 2020 Interni dokument

Prilog

ODLUKA za prijevoz 2020. godine- za januar 2020 Interni dokument

Prilog

Belma Adilović prekovremeni januar Interni dokument

Prilog

Velid Imamović prekovremeni januar Interni dokument

Prilog

Komisija za procjenu oštećenja individualnih stambenih objekata-naknada Interni dokument

Prilog

Komisija za dodjelu stana Interni dokument

Prilog

Rješenje utvrđivanju naknade za rad u Komisiji za dodjelu stana Interni dokument

Prilog

Udruženje Patriotska liga Općine Vogošća Interni dokument

Prilog

Udruzenje mdoor 92-95 ks Interni dokument

Prilog

Udruženje generala BiH Interni dokument

Prilog

Oluka Udruženje ekologa Arboretum-botanička bašta Interni dokument

Prilog

Odluka-Udruženje logoraša Novi Grad Sarajevo 92-96 Interni dokument

Prilog

Odluka Udruženju RVI-paraplegičara KS Interni dokument

Prilog