Pojedinačni akti Ministarstva

Upišite naziv ili dio naziva za pretragu
Pravni izvor Prilog
Odluka o plaćanju troškova školovanja Samir Duro

Prilog

Ugovor o djelu Salihović Adela septembar- novembar

Prilog

Ugovor o djelu Handžić Emir septembar- novembar

Prilog

Spisak korisnika jednokratne novčane pomoći- Komisija 20.08.2021

Prilog

Ugovor o djelu Bektić Emir august-oktobar

Prilog

Spisak korisnika jednokratne novčane pomoći- Komisija 05.08.2021

Prilog

Spisak korisnika jednokratne novčane pomoći- Komisija 28.07.2021

Prilog

Odluka o plaćanju troškova školovanja Ahmespahić Eniz

Prilog

Ovlaštenje Emiru Handžiću za kontrolu isporuke ogrjeva

Prilog

Odluka školovanje Hodžić Rifat

Prilog

Ugovor o djelu Handžić Emir juli-septembar

Prilog

Rezervacija za banjsko liječenje Gradačac 30.07.2021

Prilog

Rezervacija za banjsko liječenje Terme Ilidža 28.07.2021

Prilog

Rezervacija za banjsko liječenje Reumal Fojnica 28.07.2021

Prilog

Rezervacija za banjsko liječenje Olovo 26.07.2021

Prilog

Velid Imamović prekovremeni rad juli

Prilog

Ugovor o djelu Kalauzović-Mandić Aida

Prilog

Rješenje o naknadi za rad u komisiji za odobravanje banjskog i klimatskog liječenja

Prilog

Spisak korisnika jednokratne novčane pomoći- Komisija 15.07.2021

Prilog

Rješenje o naknadi za rad u Komisiji za evaluaciju zahtjeva po Javnom pozivu za podršku projektima pisane riječi sa tematikom iz perioda odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. godine za 2021. godinu

Prilog