Pojedinačni akti Ministarstva

Upišite naziv ili dio naziva za pretragu
Pravni izvor Prilog
Rezervacija za banjsko liječenje Reumal Fojnica 28.07.2021

Prilog

Rezervacija za banjsko liječenje Olovo 26.07.2021

Prilog

Velid Imamović prekovremeni rad juli

Prilog

Ugovor o djelu Kalauzović-Mandić Aida

Prilog

Rješenje o naknadi za rad u komisiji za odobravanje banjskog i klimatskog liječenja

Prilog

Spisak korisnika jednokratne novčane pomoći- Komisija 15.07.2021

Prilog

Rješenje o naknadi za rad u Komisiji za evaluaciju zahtjeva po Javnom pozivu za podršku projektima pisane riječi sa tematikom iz perioda odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. godine za 2021. godinu

Prilog

Rezervacija za banjsko liječenje Gradačac 16.07.2021

Prilog

Rezervacija za banjsko liječenje Terme Ilidža 14.07.2021

Prilog

Rezervacija za banjsko liječenje Reumal Fojnica 14.07.2021

Prilog

Rezervacija za banjsko liječenje Olovo 12.07.2021

Prilog

Spisak korisnika jednokratne novčane pomoći- Komisija 08.07.2021

Prilog

Odluka regres

Prilog

Velid Imamović prekovremeni rad juni

Prilog

Ibrahim Mašić prekovremeni rad juni

Prilog

Uvećanje plate za juni Adilović Belma

Prilog

Ugovor o djelu Salihović Adela juli-septembar

Prilog

Spisak korisnika jednokratne novčane pomoći- Komisija 02.07.2021

Prilog

Spisak korisnika jednokratne novčane pomoći- Komisija 25.06.2021

Prilog

Spisak korisnika jednokratne novčane pomoći- Komisija 17.06.2021

Prilog