Pojedinačni akti Ministarstva

Upišite naziv ili dio naziva za pretragu
Pravni izvor Prilog
Naknade za rad u Komisijama Interni dokument

Prilog

Spisak korisnika klimatskog liječenja - Rezervacija za 29.09.-06.10. 2019 Interni dokument

Prilog

Odluke o dodjeli sredstava u vidu udruživanja sredstava za kupovinu stambene jedinice Interni dokument

Prilog

Odluke o dodjeli sredstava u vidu udruživanja sredstava za kupovinu stambene jedinice Interni dokument

Prilog

Odbor za obilježavanje - Odluka odobravanju plaćanja troškova obilježavanja značajnih događaja, datuma i ličnosti - 06-05-3318-16-19 od 24.09.2019 Interni dokument

Prilog

Komisije za dodjelu jednokratne pomoći u plaćanju troškova u procesu odbrane Interni dokument

Prilog

Komisije za dodjelu jednokratne pomoći u plaćanju troškova u procesu odbrane Interni dokument

Prilog

Odgovor na zastupničko pitanje zastupnice Bilsene Šahman Interni dokument

Prilog

Spisak korisnika kojima je dodijeljena jednokratna novčana pomoć za rješavanje socijalnih potreba za period od 18.09.2019. do 25.09.2019.godine Interni dokument

Prilog

Spisak korisnika banjskog liječenja - Rezervacija za 17.09.2019. Interni dokument

Prilog

Priključak na gasovodnu mrežu, spisak saglasnosti 06-14-813-V-19 09.09.2019. Interni dokument

Prilog

Spisak korisnika kojima je dodijeljena jednokratna novčana pomoć za rješavanje socijalnih potreba za period od 28.08.2019. do 04.09.2019.godine Interni dokument

Prilog

Ugovori o djelu 09-13 Interni dokument

Prilog

Odbor za obilježavanje - Odluka odobravanju plaćanja troškova obilježavanja značajnih događaja, datuma i ličnosti - 06-05-3318-13-19 od 05.09.2019. Interni dokument

Prilog

Odbor za obilježavanje - Odluka odobravanju plaćanja troškova obilježavanja značajnih događaja, datuma i ličnosti - 06-05-3318-12-19 od 05.09.2019. Interni dokument

Prilog

Spisak korisnika klimatskog liječenja - Rezervacija za 01.09.-08.09. 2019. Interni dokument

Prilog

Ugovori o djelu 7-11.2019 Interni dokument

Prilog

Spisak korisnika banjskog liječenja - Rezervacija za - 03.09. 2019. godine Interni dokument

Prilog

Rješenje o utvrđivanju naknade za rad Komisije za rješavanje zahtjeva za odobravanje novčanih pozajmica za period 20.07.-19.08.2019 Interni dokument

Prilog

Odgovor na zastupničku inicijativu zastupnice Vildane Bešlija Interni dokument

Prilog