Pojedinačni akti Ministarstva

Upišite naziv ili dio naziva za pretragu
Pravni izvor Prilog
Izjašnjenje na zastupničko pitanje zastupnika Senada Hasanovića -23628-1 Interni dokument

Prilog

Spisak korisnika kojima je dodijeljena jednokratna novčana pomoć za rješavanje socijalnih potreba za period od 31.07.2019. do 01.08.2019.godine Interni dokument

Prilog

Spisak korisnika banjskog liječenja - Rezervacija za 06.08.2019. godine Interni dokument

Prilog

Spisak korisnika klimatskog liječenja - Rezervacija za 28.07. - 04.08. 2019. godine. Interni dokument

Prilog

Spisak korisnika kojima je dodijeljena jednokratna novčana pomoć za rješavanje socijalnih potreba za period od 24.07.2019. do 31.07.2019.godine Interni dokument

Prilog

Priključak na vodovodnu mrežu, spisak saglasnosti 06-14-802-II-19 22.07.2019 Interni dokument

Prilog

Priključak na vodovodnu mrežu, spisak saglasnosti 06-14-803-1-19 22.07.2019 Interni dokument

Prilog

Spisak korisnika klimatskog liječenja - Rezervacija za 21.07.-28.07. 2019. godine Interni dokument

Prilog

Spisak korisnika banjskog liječenja - Rezervacija za 23.07.2019. Interni dokument

Prilog

Spisak korisnika kojima je dodijeljena jednokratna novčana pomoć za rješavanje socijalnih potreba za period od 17.07.2019. do 24.07.2019.godine Interni dokument

Prilog

Odbor za obilježavanje - Odluka odobravanju plaćanja troškova obilježavanja značajnih događaja, datuma i ličnosti - 06-05-3318-8- 19 od 11.07.2019. Interni dokument

Prilog

Priključak na vodovodnu mrežu, spisak saglasnosti 06-14-810-I-19 15.07.2019 Interni dokument

Prilog

Priključak na gasovodnu mrežu, spisak saglasnosti 06-14-813-IV-19 15.07.2019. Interni dokument

Prilog

Obavijest o prihvatanja projekata i odobravanju novčanih sredstava za projekte pisane riječi za 2019.g Interni dokument

Prilog

Spisak korisnika klimatskog liječenja - Rezervacija za 14.07.2019 Interni dokument

Prilog

Odluka o odobravanju dodatnih sredstava za finansiranje sufinansiranje programa i projekata od interesa za boračku populaciju Kantona Sarajevo za 2019. godinu PL Vogošća Interni dokument

Prilog

Spisak korisnika kojima je dodijeljena jednokratna novčana pomoć za rješavanje socijalnih potreba za period od 03.07.2019. do 10.07.2019.godine Interni dokument

Prilog

Spiskovi korisnika banjskog liječenja - Rezervacije za period 09.07. - 23.07.2019.g. Interni dokument

Prilog

Spisak korisnika kojima je dodijeljena jednokratna novčana pomoć za rješavanje socijalnih potreba za period od 26.06.2019. do 03.07.2019.godine Interni dokument

Prilog

Izjašnjenje na zastupničko pitanje zastupnika Samira Suljevića - Žuč Interni dokument

Prilog