Pojedinačni akti Ministarstva

Upišite naziv ili dio naziva za pretragu
Pravni izvor Prilog
Rezervacija za banjsko liječenje Reumal Fojnica 11.08.2021

Prilog

Rezervacija za banjsko liječenje Gradačac 11.08.2021

Prilog

Rezervacija za banjsko liječenje Olovo 23.08.2021

Prilog

Rezervacija za banjsko liječenje Olovo 09.08.2021

Prilog

Spisak korisnika jednokratne novčane pomoći- Komisija 16.09.2021

Prilog

Odluka o plaćanju troškova školovanja Osmanović Muharem

Prilog

Odluka o plaćanju troškova školovanja Šehović Ensar

Prilog

Odluka o plaćanju troškova školovanja Samir Duro

Prilog

Ugovor o djelu Salihović Adela septembar- novembar

Prilog

Ugovor o djelu Handžić Emir septembar- novembar

Prilog

Spisak korisnika jednokratne novčane pomoći- Komisija 20.08.2021

Prilog

Ugovor o djelu Bektić Emir august-oktobar

Prilog

Spisak korisnika jednokratne novčane pomoći- Komisija 05.08.2021

Prilog

Spisak korisnika jednokratne novčane pomoći- Komisija 28.07.2021

Prilog

Odluka o plaćanju troškova školovanja Ahmespahić Eniz

Prilog

Ovlaštenje Emiru Handžiću za kontrolu isporuke ogrjeva

Prilog

Odluka školovanje Hodžić Rifat

Prilog

Ugovor o djelu Handžić Emir juli-septembar

Prilog

Rezervacija za banjsko liječenje Gradačac 30.07.2021

Prilog

Rezervacija za banjsko liječenje Terme Ilidža 28.07.2021

Prilog