Pojedinačni akti Ministarstva

Upišite naziv ili dio naziva za pretragu
Pravni izvor Prilog
Spisak korisnika banjskog liječenja - Rezervacija za 29.10.2019. godine Interni dokument

Prilog

Izjašnjenje na zastupničku inicijativu zastupnika Senada Hasanovića Interni dokument

Prilog

Spisak korisnika kojima je dodijeljena jednokratna novčana pomoć za rješavanje socijalnih potreba za period od 25.09.2019. do 09.10.2019.godine Interni dokument

Prilog

Spisak korisnika kojima je dodijeljena jednokratna novčana pomoć za rješavanje socijalnih potreba za period od 25.09.2019. do 09.10.2019.godine Interni dokument

Prilog

Prekovremeni rad Interni dokument

Prilog

Prekovremeni rad Interni dokument

Prilog

Prekovremeni rad Interni dokument

Prilog

Prekovremeni rad Interni dokument

Prilog

Prekovremeni rad Interni dokument

Prilog

Prekovremeni rad Interni dokument

Prilog

Prekovremeni rad Interni dokument

Prilog

Prekovremeni rad Interni dokument

Prilog

Prekovremeni rad Interni dokument

Prilog

Prekovremeni rad Interni dokument

Prilog

Prekovremeni rad Interni dokument

Prilog

Prekovremeni rad Interni dokument

Prilog

Uvećanje plate Interni dokument

Prilog

Uvećanje plate Interni dokument

Prilog

Uvećanje plate Interni dokument

Prilog

Naknade za prevoz na posao i sa posla Interni dokument

Prilog