Pojedinačni akti Ministarstva

Upišite naziv ili dio naziva za pretragu
Pravni izvor Prilog
Spisak korisnika banjskog liječenja - Rezervacija za 27.11.2019. Interni dokument

Prilog

Spisak korisnika banjskog liječenja - Rezervacija za 26.11.2019. Interni dokument

Prilog

Izjašnjenje na zastupničku inicijativu zastupnika Hameda Aljovića

Prilog

Izjašnjenje na zastupničku inicijativu zastupnice Neire Dizdarević Interni dokument

Prilog

Spisak korisnika kojima je dodijeljena jednokratna novčana pomoć za rješavanje socijalnih potreba za period od 23.10.2019. do 06.11.2019.godine Interni dokument

Prilog

Odgovor na zastupničko pitanje zastupnika Vreto Elvisa Interni dokument

Prilog

Spisak korisnika banjskog liječenja - Rezervacija za 29.10.2019. godine Interni dokument

Prilog

Izjašnjenje na zastupničku inicijativu zastupnika Senada Hasanovića Interni dokument

Prilog

Spisak korisnika kojima je dodijeljena jednokratna novčana pomoć za rješavanje socijalnih potreba za period od 25.09.2019. do 09.10.2019.godine Interni dokument

Prilog

Spisak korisnika kojima je dodijeljena jednokratna novčana pomoć za rješavanje socijalnih potreba za period od 25.09.2019. do 09.10.2019.godine Interni dokument

Prilog

Prekovremeni rad Interni dokument

Prilog

Prekovremeni rad Interni dokument

Prilog

Prekovremeni rad Interni dokument

Prilog

Prekovremeni rad Interni dokument

Prilog

Prekovremeni rad Interni dokument

Prilog

Prekovremeni rad Interni dokument

Prilog

Prekovremeni rad Interni dokument

Prilog

Prekovremeni rad Interni dokument

Prilog

Prekovremeni rad Interni dokument

Prilog

Prekovremeni rad Interni dokument

Prilog