Pojedinačni akti Ministarstva

Upišite naziv ili dio naziva za pretragu
Pravni izvor Prilog
Odluka-Udruženje logoraša Novi Grad Sarajevo 92-96 Interni dokument

Prilog

Odluka Udruženju RVI-paraplegičara KS Interni dokument

Prilog

Odluka Udruženje Obrazovanje gradi BiH Interni dokument

Prilog

Odluka Udruženje Haber Interni dokument

Prilog

Odluka o odobravanju sredstava Fondacija Istina za Goražde Interni dokument

Prilog

Sporazum MBP, OSG, Udruzenje Ilmijje 2019 Interni dokument

Prilog

ODLUKA O kupovini stanova od Fonda 2019 - vlasništvo-korekcija Interni dokument

Prilog

ODLUKA O kupovini stanova od Fonda 2019 - korištenje Interni dokument

Prilog

Ibrahim mašić prekovremeni decembar Interni dokument

Prilog

Mašić Ibrahim - putovanje u Prato Italija Interni dokument

Prilog

ODLUKA za prijevoz 2019. godine- za decembar 2019 Interni dokument

Prilog

Belma Adilović prekovremeni novembar Interni dokument

Prilog

Elvedin Zečević prekovremeni novembar Interni dokument

Prilog

Ibrahim Mašić prekovremeni novembar Interni dokument

Prilog

velid imamović prekovremeni novembar Interni dokument

Prilog

ODLUKA za prijevoz 2019. godine- za novembar 2019 Interni dokument

Prilog

prekovremeni oktobar Osman Smajlović Interni dokument

Prilog

prekovremeni oktobar Ibrahim Mašić Interni dokument

Prilog

prekovremeni oktobar Elvedin Zečević Interni dokument

Prilog

Sporazum o sufinansiranju uređenja Spomen obilježja Patriotske lige-teretna kapija Pretisa, Općina Vogošća Interni dokument

Prilog