Pojedinačni akti Ministarstva

Upišite naziv ili dio naziva za pretragu
Pravni izvor Prilog
Sporazum o poslovnoj saradnji Interni dokument

Prilog

Sporazum o poslovnoj saradnji Interni dokument

Prilog

Sporazum o poslovnoj saradnji Interni dokument

Prilog

Rješenje o utvrđivanju naknade za rad u Stručnom timu za izradu Programa zapošljavanja boračke populacije u Kantonu Sarajevo za 2020-2021.godinu Interni dokument

Prilog

Rješenje o utvrđivanju naknade za rad članovima Komisije za odobravanje pomoći za rješavanje ostalih socijalnih potreba

Prilog

Rješenje o naknadi članovima Komisije za izbor državnog službenika u Ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo Interni dokument

Prilog

Rješenje o nakandi Komisije za izbor kandidata na poziciju predsjednika i članova UO i predsjednika i članova NU JU “Fond Memorijala Kantona Sarajevo Interni dokument

Prilog

Odbor za obilježavanje Interni dokument

Prilog

Komisija za popis stalnih sredstava i sitnog inventara na dan 31.12.2019 Interni dokument

Prilog

Komisija za popis potraživanja i obaveza na dan 31.12.2019 Interni dokument

Prilog

Komisija za izbor državnih službenika Interni dokument

Prilog

Rješenje o imenovanju Komisije za dodjelu jednokratne pomoći u plaćanju troškova u procesu odbrane Interni dokument

Prilog

Rješenje o imenovanju Komisije za dodjelu jednokratne pomoći u plaćanju troškova u procesu odbrane Interni dokument

Prilog

Odbor za obilježavanje - Odluka odobravanju plaćanja troškova obilježavanja značajnih događaja, datuma i ličnosti u 2020.godini Interni dokument

Prilog

Odbor za obilježavanje - Odluka odobravanju plaćanja troškova obilježavanja značajnih događaja, datuma i ličnosti u 2020.godini Interni dokument

Prilog

Odbor za obilježavanje - Odluka odobravanju plaćanja troškova obilježavanja značajnih događaja, datuma i ličnosti u 2020.godini Interni dokument

Prilog

Odbor za obilježavanje - Odluka odobravanju plaćanja troškova obilježavanja značajnih događaja, datuma i ličnosti u 2020.godini Interni dokument

Prilog

Spisak korisnika kojima je dodijeljena jednokratna novčana pomoć za rješavanje socijalnih potreba - 23.04.2020 Interni dokument

Prilog

Spisak korisnika kojima je dodijeljena jednokratna novčana pomoć za rješavanje socijalnih potreba - 17.04.2020 Interni dokument

Prilog

Spisak korisnika kojima je dodijeljena jednokratna novčana pomoć za rješavanje socijalnih potreba - 09.04.2020 Interni dokument

Prilog