Pojedinačni akti Ministarstva

Upišite naziv ili dio naziva za pretragu
Pravni izvor Prilog
Odbor za obilježavanje - Odluka odobravanju plaćanja troškova obilježavanja značajnih događaja, datuma i ličnosti u 2020.godini Interni dokument

Prilog

Odbor za obilježavanje - Odluka odobravanju plaćanja troškova obilježavanja značajnih događaja, datuma i ličnosti u 2020.godini Interni dokument

Prilog

Odbor za obilježavanje - Odluka odobravanju plaćanja troškova obilježavanja značajnih događaja, datuma i ličnosti u 2020.godini Interni dokument

Prilog

Spisak korisnika kojima je dodijeljena jednokratna novčana pomoć za rješavanje socijalnih potreba - 23.04.2020 Interni dokument

Prilog

Spisak korisnika kojima je dodijeljena jednokratna novčana pomoć za rješavanje socijalnih potreba - 17.04.2020 Interni dokument

Prilog

Spisak korisnika kojima je dodijeljena jednokratna novčana pomoć za rješavanje socijalnih potreba - 09.04.2020 Interni dokument

Prilog

Spisak korisnika kojima je dodijeljena jednokratna novčana pomoć za rješavanje socijalnih potreba - 03.04.2020 Interni dokument

Prilog

Rad u komisijama - Naredba Ministarstva broj 06-04-7986- __ 20 Interni dokument

Prilog

Rad u komisijama - Naredba Ministarstva broj 06-04-7986- __ 20 Interni dokument

Prilog

Spisak korisnika kojima je dodijeljena jednokratna novčana pomoć za rješavanje socijalnih potreba - 26.03.2020 Interni dokument

Prilog

Spisak korisnika kojima je dodijeljena jednokratna novčana pomoć za rješavanje socijalnih potreba - 19.03.2020. Interni dokument

Prilog

Komisija za dodjelu jednokratne novčane pomoći Interni dokument

Prilog

Komisija za dodjelu jednokratne novčane pomoći Interni dokument

Prilog

Odgovor na zastupničku inicijativu zastupnika Senada Hasanovića Interni dokument

Prilog

Odluka za prijevoz 2020. godine- za februar 2020 Interni dokument

Prilog

ODLUKA za prijevoz 2020. godine- za januar 2020 Interni dokument

Prilog

Belma Adilović prekovremeni januar Interni dokument

Prilog

Velid Imamović prekovremeni januar Interni dokument

Prilog

Komisija za procjenu oštećenja individualnih stambenih objekata-naknada Interni dokument

Prilog

Komisija za dodjelu stana Interni dokument

Prilog