Pojedinačni akti Ministarstva

Upišite naziv ili dio naziva za pretragu
Pravni izvor Prilog
Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za banjsko i klimatsko liječenje Interni dokument

Prilog

Rješenje o izmjeni Rješenja o utvrđivanju naknade za rad u Komisiji za dodjelu stana u vlasništvo ili na korištenje Interni dokument

Prilog

Rješenje o Izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za dodjelu stana u vlasništvo ili na korištenje Interni dokument

Prilog

Komsija za dodjelu jednokratne pomoći uplaćanju troškova u procesu odbrane Interni dokument

Prilog

Ugovori o djelu Interni dokument

Prilog

Ugovori o djelu Interni dokument

Prilog

Ugovori o djelu Interni dokument

Prilog

Ugovori o djelu Interni dokument

Prilog

Ugovori o djelu Interni dokument

Prilog

Ugovori o djelu Interni dokument

Prilog

Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za dodjelu jednokratne novčane pomoći za rješavanje drugih socijalnih potreba Interni dokument

Prilog

Spisak korisnika kojima je dodijeljena jednokratna novčana pomoć za rješavanje socijalnih potreba - 03.07.2020

Prilog

Spisak korisnika kojima je dodijeljena jednokratna novčana pomoć za rješavanje socijalnih potreba - 25.06.2020 Interni dokument

Prilog

Spisak korisnika kojima je dodijeljena jednokratna novčana pomoć za rješavanje socijalnih potreba - 19.06.2020 Interni dokument

Prilog

Spisak korisnika kojima je dodijeljena jednokratna novčana pomoć za rješavanje socijalnih potreba - 11.06.2020 Interni dokument

Prilog

Spisak korisnika kojima je dodijeljena jednokratna novčana pomoć za rješavanje socijalnih potreba - 03.06.2020. Interni dokument

Prilog

Rješenje o imenovanju Odbora za obilježavanje značajnih događaja, datuma i ličnosti Interni dokument

Prilog

Rješenje o imenovanju Komisije za rješavanje zahtjeva za odobravanje novčanih pozajmice Interni dokument

Prilog

Rješenje o imenovanju Komisije za odobravanje banjskog i klimatskog liječenja Interni dokument

Prilog

Rješenje o imenovanju Komisije za dodjelu jednokratne novčane pomoći za rješavanje drugih socijalnih potreba Interni dokument

Prilog