Pojedinačni akti Ministarstva

Upišite naziv ili dio naziva za pretragu
Pravni izvor Prilog
Prekvoremeni rad novembar 2021. godine Hašim Halilović

Prilog

Prekovremeni rad novembar 2021. godine- Salih Kavazbašić

Prilog

Prekovremeni rad novembar- Ibrahim Mašić

Prilog

Belma Adilović - uvećanje plate oktobar 2021. godine

Prilog

Odluka za prevoz- februar 2022. godine

Prilog

Odluka za prevoz- januar 2022. godine

Prilog

Odluka za prevoz- decembar 2021. godine

Prilog

Odluka za prevoz- novembar 2021. godine

Prilog

Samila Mujakoviž- Zenunović - naknada za povredu

Prilog

Elzira Arifhodžić - naknada za smrt člana porodice

Prilog

Rješenje o imenovanju Komisije za javnu nabavku- nabavka, transport i isporuka građevinskog materijala sa Rješenjem o naknadi

Prilog

Rješenje o imenovanju Komisije za javnu nabavku- Pružanje usluga banjskog liječenja sa rješenjem o naknadi

Prilog

Spisak korisnika kojima je dodjeljena jednokratna novčana pomoć u plaćanju troškova u procesu odbrane

Prilog

Spisak korisnika jednokratne novčane pomoći- Komisija 03.03.2022. godine

Prilog

Spisak korisnika jednokratne novčane pomoći- Komisija 02.03.2022

Prilog

Spisak korisnika jednokratne novčane pomoći Komisija 24.02.2022

Prilog

Ugovor o djelu Bektić Emir -mart-april

Prilog

Ugovor o djelu Salihović Adela- mart-april

Prilog

Ugovor o djelu Handžić Emir- mart-april

Prilog

Spisak korisnika jednokratne novčane pomoći za rješavanje socijalnih potreba- Komisija 22.02.2022

Prilog