Pojedinačni akti Ministarstva

Upišite naziv ili dio naziva za pretragu
Pravni izvor Prilog
Nermina Smajlović prekovremeni septembar 2020

Prilog

Hašim Halilović prekovremeni decembar 2020 Interni dokument

Prilog

Elzira Arifhodžić uvećanje plate decembar 2020

Prilog

Komisija za odobravanje plaćanja troškova u procesu odbrane Interni dokument

Prilog

Komisija za odobravanje banjskog i klimatskog liječenja Interni dokument

Prilog

Komisija za evaluaciju zahtjeva po Javnom pozivu za Pisanu riječ Interni dokument

Prilog

Izmjena rješenja o Imenovanju komisije za jednokratne novčane pomoći Interni dokument

Prilog

Ugovori o subvencioniranju troškova prevoza

Prilog

Ugovori o subvencioniranju troškova prevoza

Prilog

Odluka Sabnor- Igmanski marš Interni dokument

Prilog

Sporazum o poslovnoj saradnji za 2021. godinu sa Elektrodistribucijom Interni dokument

Prilog

Sporazum o poslovnoj saradnji za 2021. godinu sa JKP Komunalac Hadžići Interni dokument

Prilog

Sporazum o poslovnoj saradnji za 2021. godinu sa JKP Komunalac Hadžići Interni dokument

Prilog

Sporazun o poslovnoj saradnji sa JKP Vodostan Ilijaš za 2021. godinu Interni dokument

Prilog

Sporazun o poslovnoj saradnji sa JKP Vodostan Ilijaš za 2021. godinu Interni dokument

Prilog

Sporazum o poslovnoj saradnji za 2021.godinu Sarajevo gas Interni dokument

Prilog

Spisak korisnika kojima je dodijeljena jednokratna novcana pomoc 29.12.2020 Interni dokument

Prilog

Spisak korisnika kojima je dodijeljena jednokratna novcana pomoc 23.12.2020 Interni dokument

Prilog

Spisak korisnika kojima je dodijeljena jednokratna novcana pomoc 16.12.2020 Interni dokument

Prilog

Spisak korisnika kojima je dodijeljena jednokratna novcana pomoc 24.11.pdf Interni dokument

Prilog