Pojedinačni akti Ministarstva

Upišite naziv ili dio naziva za pretragu
Pravni izvor Prilog
Konačna lista korisnika- roditelji šehida koji ispunjavaju uslove za dodjelu stana u vlasništvo

Prilog

Konačna lista korisnika- roditelji šehida koji ispunjavaju uslove za dodjelu stana u vlasništvo

Prilog

Konačna lista korisnika- supruga šehida i poginulih boraca koje ispunjavaju uslove za dodjelu stana u vlasništvo

Prilog

Odluka za prijevoz februar 2021. godine

Prilog

Elzira Arifhodžić naknada za bolest člana uže familije

Prilog

Ajla Smajić- Atović uvećanje plate januar 2021. godine

Prilog

Salih Kavazbašić prekovremeni januar 2021. godine

Prilog

Odluka za prijevoz januar 2021. godine

Prilog

Nermina Smajlović uvećanje plate januar 2021. godine

Prilog

Nermina Smajlović prekovremeni januar 2021.godine

Prilog

Velid Imamović prekovremeni za novembar 2020.godine

Prilog

Salem Spahović prekovremeni novembar 2020.godine Interni dokument

Prilog

Samila Mujaković- Zenunović naknada za smrt člana porodice

Prilog

Salih Kavazbašić regres

Prilog

Salih Kavazbašić prekovremeni august 2020. godine Interni dokument

Prilog

Rasim Duraković prekovremeni decembar 2020. godine Interni dokument

Prilog

Rasim Duraković uvećanje plate decembar 2020

Prilog

Odluka za prijevoz decembar 2020.godine

Prilog

Odluka o davanju saglasnosti za plaćanje komisije i rješenje 2020

Prilog

Nermina Smajlović uvećanje plate decembar 2020

Prilog